Beste klant,

Uw gezondheid is dezer dagen een prioriteit.

Mogen wij u daarom alvast vragen om goed voor uzelf en uw naasten te zorgen.

Toch kunnen we er niet omheen dat de maatregelen die werden afgekondigd ook een impact hebben op uw ondernemerschap.

Als kantoor hebben wij dan ook besloten om voorlopig geen afspraken meer te laten doorgaan. Wij staan u graag te woord aan de telefoon of via e-mail.

Hieronder informeren wij u over enkele ondersteuningsmaatregelen van de overheid.

Een overzicht:

Corona hinderpremie

Indien u als ondernemer gedeeltelijk of volledig moet sluiten krijgt u een eenmalige premie van €4000 bij een volledige sluiting of een eenmalige premie van €2000 als u in het weekend moet sluiten. Als u na 21 kalenderdagen uw zaak nog gesloten moet blijven krijgt u een vergoeding van €160 per dag.

Op de website van VLAIO kan u uw e-mailadres achterlaten voor meer informatie (zie punt 3)

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken wegens economische moeilijkheden kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meer info: https://www.rsvz.be/nl/faq/ik-moet-mijn-zaak-gedwongen-onderbreken-stopzetten-wat-nu

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Dit kan ook ingeroepen worden in afwachting van de erkenning als onderneming in moeilijkheden. De erkenning gebeurt binnen 3 à 4 dagen.

Meer info: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0

Betalingsplan BTW:

U kan uw btw-aflossingen spreiden en vrijgesteld worden van de gebruikelijke boetes indien u kan aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het Covid-19 virus.

Ook voor de bedrijfsvoorheffing kan onder dezelfde voorwaarden een betalingsplan toegestaan worden.

Op de website van de FOD Economie vindt u een overzicht van de ondersteuningsmaatregelen en telkens een link voor meer informatie:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-de-economische

Betalingsuitstel/vermindering sociale bijdragen

U kan voor de eerste twee kwartalen van 2020 uitstel vragen. Dit geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep.

Dien vóór 15 juni 2020 een aanvraag in door een e-mail te sturen naar uw sociaal verzekeringsfonds.

Bij een goedgekeurde aanvraag krijgt u één jaar uitstel.

Indien uw huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van uw sociale bijdragen liggen door de gevolgen van het Corona virus, dan kan u een vermindering aanvragen.

Vrijstelling sociale bijdragen

Als u uw sociale bijdragen niet kan betalen, kan u een vrijstelling aanvragen.

Wacht hiervoor tot u uw afrekening van het tweede kwartaal krijgt en dien een globale aanvraag voor de eerste twee kwartalen in.

U kan op 2 manieren een vrijstelling aanvragen:

  • via de portaalsite van de overheid:

https://www.rsvz.be/nl/faq/wat-als-ik-mijn-sociale-bijdragen-niet-kan-betalen

  • via een formulier die u kan aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds en nadien aangetekend dient te versturen

Meer informatie omtrent een betalingsuitstel/vermindering/vrijstelling van de sociale bijdragen vindt u terug via volgende link:

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona

Indien u graag onze bijstand heeft voor bovenstaande zaken aarzel zeker niet om ons hiervoor te contacteren.

Tot slot benadrukken wij dat de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Met Vriendelijke groeten,

Team Taxflow

Published with StoryChief

Een accountant met een passie voor uw onderneming? Maak uw afspraak voor een vrijblijvend gesprek.